Informare Generala

- Capitalul social al Aerostar este inregistrat la o valoare de 48.728.784 lei, impartit in 152.277.450 actiuni cu o valoare nominala de 0,32 lei.

- Actiunile Aerostar sunt nominative, ordinare, de valoare egala, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in Registrul Actionarilor.

- Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu luna februarie 1998 sub indicativul bursier ARS.

- Ultima majorare a capitalului social a fost hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 23 Aprilie 2014.

- Ultimele modificari ale Actului Constitutiv al Aerostar S.A. au fost hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22 Februarie 2024.

- Registrul Actionarilor este gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Informatii cu privire la modul de obtinere de documente specifice de la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti se pot obtine si de pe site-ul: www.roclear.ro

- Pentru informatii la societate, persoana desemnata de Aerostar S.A. - responsabila in relatia cu actionarii privind furnizarea de informatii referitoare la plata dividendelor este dna. Ontanu Doina, economist, email: doina.ontanu@aerostar.ro, tel: 0234.575070 - int. 1552.

- Pentru informatii la societate, persoana desemnata de Aerostar S.A. - responsabil de corespondenta cu actionarii pentru orice aspecte de ordin juridic este dl. Bejenaru Razvan-Alexandru, consilier juridic, email: razvan.bejenaru@aerostar.ro, tel: 0234.575070 - int. 1627.

- Informatii cu privire la cursul actiunilor ARS pe piata bursiera se pot obtine si de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.